Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Říše

Pokud se podíváme na různé říše a jejich národní hrdost, tak zjistíme, že většina států Morvolu má jinačí vládnoucí vrstvu. Jde o rozličné členění v čele s různými vojevůdci, králi, či mudrci, jež se starají o trvání svých vlastí. Na začátku je nutno podotknout, že každý stát vznikl a je spravován na základě jeho historie, přírodních podmínek a vůbec národního vcítění, jež je určeno po roku 828 p.p.l…

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode