Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Trailark

Trailark je velice odlišný od ostatních elfích zemích. Tyto země mají konstituční monarchii. Sice zde vládne hlava královské větve, jež si při získání svobody zvoliki, která má velice vysoké pravomoce, ale stále je kontrolována senátem. Senát je seskupení elfů, jež buď jsou potomky původních obyvatel vždy po matce, anebo dotyčný má určité příjmy z jeho obchodu. A tak se stává z říše postupně vláda jak královského rodu, tak kontrolního orgánu, jež se skládá z nejbohatších z království. Ženy zde mají velice dobré zacházení a jsou s muži rovnocenné. Celý tento systém vznikl právě z důvodů dědictví po ženské linii. Můžeme tak vidět něžné pohlaví i jako úředníky, válečníky či jakékoliv jiné povolání. Stejně tak má říše jedno z největších procent dívek na celou populaci, neboť mít ženu je mnohem lepší, než mít syna.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode