Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

L’arëte D’ela

Velká říše, která zůstala od dob nejstarších států po příchodu trpaslíků, je říší čisté absolutistické vlády. Je to země protikladů, neboť na mezinárodních setkání je vládkyně titulovaná za Výsost tedy královnu, ale její oficiální úřad je Správkyně svobodných a nezávislých. Vše se točí kolem hlavní rodiny, jež je dědičná a podle legend i potvrzená. V této legendě Matka porodila dceru, která se s ní jen hádala, a tedy byla vyhoštěna z ráje. Avšak protože to nebyla zlá matka, dala jí muže, aby fyzickou práci zastával. Nebyl chytrý, ale měl jí pomoci přežít. S ní mělo být i zachováno přežití rodu. Když po několika generacích existovalo již mnoho potomků, nejsilnější a nejchytřejší ženy z národa se sešli (muž je hloupý) a rozhodovali. Tehdy se znova objevila Matka a rozhodla, kdo jim bude vládnout. Tak vznikl královský rod. Královský rod má danou vládu od stvořitelky a ta má i právo jej odebrat až se znova zjeví a případně i ostatní z národa vzít k sobě do ráje, pokud už budou harpyje poslušné. Všichni tedy musí plně poslouchat. Nejvyšší úřady jsou dány většinou nejsilnějším rodinám, ale platí, že z těchto rodin nový vladař vybírá při jeho nástupu nové úředníky. Je tak mnoho míst vyměněno, a tak nikdo ani nechce, aby se měnili pořádky. Navíc vládkyně za přestupky a úplatky nikoho nestíhá, neboť se bere, že kdo má peníze, má i moc. Hlavním rozdílem je takzvaná barva. Stát sice ručí za oblečení svých občanů, ale nařizuje barvu, kterou musí nosit. Většinou je měsíční či týdenní, podle rozmaru vládce. Většinou však ne méně než 9 dní, pokud nejde o slavnost či významný den. Každý občan musí být upraven podle barev dne a stejně tak i čistý a upravený. Stejný zákon se vztahuje na návštěvníky a cizince. Vůbec život cizinců je zde těžký. Muž zde nemá skoro žádná práva a je brán podobně jako ženy v Evropě v temném středověku. V případě mužského pohlaví není přihlíženo na rasu.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode