Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Svobodná trpasličí města

Je dobré říci, že Svobodná trpasličí města, mezi nimi i Hornolt Mail, fungují podobně jako Trpasličí říše. Velkým rozdílem je, že jejich samosprávní vláda nepodléhá králi, ale starostovi města, který je dosazován na základě rodů a větví. Trpasličí města tedy fungují úplně stejně. Starostovi pomáhá takzvaná správní rada. Ministři obchodu, námořnictví a zemědělství, řemesel, magie, obrany, zdravotnictví, vnitra a zahraničí.  Ministr obchodu má na starosti veškeré finanční záležitosti města. K tomu mu pomáhá takzvaná cechovní rada (8 členů) jímž přisedá nejvyšší kněz Ganry. Ministr námořnictví a zemědělství. V případě přístavního města zařizuje věci ohledně lodí a řídí koordinaci přístavu. Většinu prací však nechává na ostatních ministrech. Jeho hlavní práce je takzvaný Farmářský institut. Jde o uspořádání, kde se starají kněží Nuer o získávání jídla -  většinou podzemních hub a jiné obživy, která je pro podzemní pěstování běžná. Ministr řemesel se stará o záležitosti cechovní. Sice mu v tom někdy pomáhá cechovní rada, ale jeho hlavním úkolem je dozor nad nepodvádění obchodníků, kdy mu pomáhají hlavně kněží Harfezla a jeho osobní poradce je velekněz Harfela. Ministr magie má na starosti vzdělanost. Trpaslíci vytvořili povinnou školní docházku, která zahrnuje hlavně zvyky a schopnosti být platným členem společnosti (z nich čerpá myšlenka vzdělanosti u Velkého). Hlavní jeho starostí je však kněžská vzdělanost. Jde o vytváření takvané univerzity Osmi run. Každé město na severu má svojí, kdy učí mladé trpaslíky být dobrými kněžími. Jde ale v praxi o nábožensko-magické univerzity, na něž chodí i mnoho cizinců (zkoušky jsou však hodně z trpasličí teologie). Platí pravidlo, že nekněz Osmičky na rozdíl od člena teologické organizace platí. Ministr obrany je další hlavní správní organizátor trpasličích měst. Jde o nejvyššího generála a veterána, jež má za úkol chránit svou zem. K tomu mu pomáhá Armádní rada (s ním 8 členů) složená z velitelů osmi brigád, u nichž přísedí velekněz Borcova. Ministr zdravotnictví má za úkol správu lékařského aparátu. Zde církev se stará o zraněné. Na rozdíl o nemocnic Velkého, kdy se nehledí placením na rasu či se vůbec neplatí, tak církev je postavena na pevně daných taxách rozdělené na trpaslíky a netrpaslíky. Při práci ministra mu pomáhá takzvaný Lékařský správní kongres, který je hlavním správním aparátem společně s kněží Niu. Předposledním ministrem je ministr vnitra starající se hlavně o spravedlnost. Jeho hlavní pomocná rada se jmenuje Kontrolní rada soudnictví a mají za úkol nejdůležitější případy, přijímání soudců apod. Samozřejmě v radě přísedá velekněz Furgata. Posledním ministrem je ministr zahraničí starající se hlavně o diplomatické stavy a jeho hlavní náplní práce je vyjednávání s ostatními velvyslanci.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode