Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Kentauří země

Kentauří země jsou velice různorodou směskou. V praxi je však můžeme rozdělit na staré a nové země. V obou případech jde o cestovatelské společnosti se šamany, válečníky a pastevce uskupené podobně jako gorilí společnost do kmenů. Kmen se pohybuje v cyklických pohybech po svých staletých až tisíciletých trasách, jež se skoro nemění, pokud mu to podmínky dovolí. Nad trasami dlí šaman. Jde o duchovního vůdce, jež kontroluje, kudy jeho kmen se bude přesouvat a v jakých časových intervalech. Stejně tak prosí duchy o pomoc. Dost často ovládají přírodní a počasová kouzla, jež pomáhají kmenu se přesunout na určené místo. Náčelník vede takzvané kmenové rady. Té se může účastnit jakýkoliv muž či žena, jež vlastní určitý majetek. Ten se přepočítává na koně, zbraně a manželky. Je tedy vidět, že sice žena zde má práva, ale je v nevýhodě oproti muži. Na rozdíl od jiných uskupení podobné tomuto rozvržení, tak kentauří vůdce je volen radou a je to doživotní pozice. Pokud zemře, tak sněm je veden šamanem, dokud rada nezvolí dalšího ze svých řad. Jak bylo řečeno, tak takzvané staré a nové země jsou rozdílné. Do starých můžeme zařadit Zlatou náruč, východní část Rovin svobodných a Hažard. V případě nových pak západní část Rovin svobodných a Jižní pastviny. V případě starých zde kmeny nemají pevné stavby a stále se pohybují. Většinou zde mají jen jeden centrální bod, kde se jednou ročně scházejí. V případě Zlaté náruče jde dokonce o více měst. Mladší pastviny jsou pak většinou díky starší populaci různých ras protkány malými vesničkami. Dokonce i někteří kentauři si sami staví speciální domy pro ně.

 

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode