Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Saulutská provincie

pod Lidská království (Celým názvem Svobodná lidská království), ale po nepokojích a přebrání vlády zde funguje jiný systém. Absolutním vládcem je Pán Bourmont, jež má stejné pravomoci, jako oficiální vládce. Na rozdíl od jejich lidských sousedů zde není dědictví na mužského potomka, ale na prvního přímého potomka linie, jež vládne, ať je to muž, či žena. Hlavním úředním aparátem je Trestanecká obchodní společnost, jež vznikla ještě za dob, kdy Agarští zřídili zde svou provincii. Ta měla za úkol jak armádní záležitosti, tak obchod a místní správu. Jde o dosazené úředníky monarchou, jež mají neomezenou moc. Jejich metody jsou dost drsné a agenti této provincie se dají naleznout v každém velkém městě. Pohyb je zde velice omezen, neboť případný příchod je kontrolován. Cizinec má jen velice málo možností, jak se dostat na ostrov, neboť obchody se zjednávají na moři.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode