Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Jižní Falkont

Toto území je od konce lidských válek přepracováno o a vytvořilo se zde válečné uskupení, jež má za úkol chránit ostatní. Jde o velice silný propracovaný systém navázaný na starší myšlenky elfů, kdy se zde vytvořili stará města, vesnice a vojenské osady. V každém větším městě je nějaká vojenská akademie, jež chrlí nejlepší šermíře kontinentu, zocelené veterány s tvrdým drilem. Právo zde má velice striktní pravidla a vyšší hodnost má plné právo potrestat nižší podle svého uvážení. Stejně tak nižší hodnost je plně podřízena bez ohledu na instrukce. Nejvyšším orgánem této tvrdě hierarchické společnosti je Rada nejvyšších. Jde o spolčení velmistrů. Počet členů není určen a jen málokdy se takováto rada sejde v plném počtu. Nově přijatý velmistr musí mít za sebou ve Falkontu aspoň pět let služby a musí jej odsouhlasit deset velmistrů. Je pravidlem, že velmistrům je přiděleno starání o určité území. Dále pak můžeme rozlišit správu na vnitřní a vnější. Vnější správu tudíž zázemí můžeme rozdělit na chodce a nechodce. Nejvyšší ve vnější správě je Správce. Jde o nejvyššího velitele spravující veškeré nechodce. Pro tyto účely mu je podřízeny Pomocné armádní sbory. Ty mají za úkol přesun materiálu, výcvik nováčků, chod akademií apod. Členové armádních sborů jsou chodci a jejich hiearchie se určuje podle hodnosti: postupně vojín, svobodník, desátník, četař, podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, generál. Generálové se pak zodpovídají Správci. Nechodské sbory jsou pak externí pracovníci, jež jsou podřízeny všem chodcům s tím, že rozkaz vyššího chodce je nadřízen nižšímu. Externí pracovníci však mohou kdykoliv se rozhodnout odejít na rozdíl od stínových. Vnitřní správa jsou pak chodci v terénu. Jde o profesionální armádu hlídající Prokleté země případně hlídající hranice Travičky, aby se žádný cizinec sem nedostal. Stejně jako vnější správa i vnitřní má své hodnosti. Platí, že vyšší hodnost rozkazuje nižší, ale při stejných hodností je vyšší člen vnitřní jednotky. Stejně tak zde nejsou Správci, ale Velitelé. Jinak však jsou pravomoci a hodnosti stejné jako u vnějších složek.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode