Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Obchodní společenství Intarieltu

Obchodní společenství Intarieltu vzniklo za Ašatské blokády. Jde o města většinou obchodní. Nejsou velké. U pobřeží většinou jde o stavby postavené na moři, kdy vysoké kůly jsou zaražené do země a na nich jsou vystavěná nádherná nádvoří. Každé město je svobodné a má vlastní systém zákonů. To co však mají společné, je takzvaná Gildovní rada. Rada má vždy pět křesel a sedí v ní vždy velmistr cechovního útvaru, jež patří mezi nejvýdělečnější společnosti. V případě úbytku se mění i křeslo. Většinou jde o spočítání počtu výdělků na konci roku, ale v případě rychlého problému má možnost rada odhlasovat prozkoumání příjmů, nejméně za poslední měsíc, nejvíce za rok. Pro účel zjištění případné změny je určen speciální orgán zvaný Peněžní kontrolní úřad. V tomto úřadě jsou přijímáni členové trpasličího rodu Röttenbergů. Ty jsou díky svému bohatství a vůbec vážnosti nepodplatitelní a tak je dána úplná kontrola financí. Většinou je tento rod ubytován v daném městě a je děděn z otce na syna, případě otce na manžela dcery v případě, že nemá dědice. Tak i tak má manžel povinnosti přijmout příjmení nejbohatší rodiny. Je to jediná vyjímka, kdy přijímá muž u trpaslíků příjmení po rodině manželky. Vojenská síla je zde většinou v rukách cechů. Na rozdíl od královských vojsk patřící celé říši, tak každý cech si drží vlastní vojsko. Jeho síla ukazuje i moc daného rodu a v případě zrušení armády či její omezení má většinou za následek hlasování v radě o přepočítání příjmů. Armáda může zatýkat a vykonávat právo. V případě zatčení však je předána takzvané městské gardě. Městská garda oficiálně podléhá přímo Gildovní radě. Je zde však zaběhlá praktika, že je ovládána soudním orgánem. Díky stálé snaze cechů se předhánět bylo dáno soudní právo do rukou úředníků, ale soudci jsou kněží Velkého. Jejich klášter je přímo napojen na soudní budovu, kde rozhodují o vině a nevině. Samozřejmě veškeré rody se snaží udělat co nejvíce pro náboženství a tak v tomto městě jsou nádherné chrámy. Za pravomoc soudnictví a nestrannosti se kněží Velkého zavázali, že budou platit městskou gardu. Do ní jsou díky kněžím většinou přijímáni silní věřící ať z řad dobrodruhů, lovců démonů, v Malátnu pak díky akademii vystudované v této organizaci a v Intarielu pak z místní magické univerzity.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode