Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Císařství hvězdného moře

Císařství Hvězdného moře, je místo, které jen málokdo chápe. Vládce zvaný Patron věří, že ne on je vládce, ale je jen dosazeným správcem země, která je někoho úplně jiného a pokud se o svou zem nebude starat dobře, bude mu z vůle Sonkryla odebrána a pravý císař rozhodne o dalším správci. Vládce sice má plnou absolutistickou moc, ale nezajímá se o zahraniční politiku a rozpínavost, ale o chod uvnitř své říše. Jen v případě ohrožení se stane, že by se pokusil něco změnit vně hranic. Většinou s tímto aktem spojována Ašatská blokáda, ale jinačí větší čin není. Sice císař má své diplomaty v Intarielu, Ribasu, Vidině Smrti, Malé osadě, Enai či v Fiolai, ale dále se nepouští. Jeho zemi spravuje vláda, jež určil. Jde převážně o kněží a lékaře. Ti zastávají většinu funkcí. Kněží z důvodu extrémně velké náboženské pokory k obří chobotnici Sonkrylovi a mastičkáři díky svým schopnostem, neboť tělo ašaka je velice rozdílné a náchylné k nemocem. Další sortou je armáda. Ta nemá primárně bojový charakter. Sice někteří jsou vycvičeni na boj a chrání důležité členy či přímo města od cizáků, tak jejich hlavní úkol je podpůrný. Snaží se pomoct všude tam, kde je potřeba síla a zkušenosti. Někteří pracují i jako překladatelé ve městech. Samotná města jsou uchvacující. Podle legend dal Sonkryl možnost dýchat sice pod vodou, aby dal blahobyt svým dětem, ale i nad vodou, odkud původně přišli. Tak vznikla nádherná města částečně sice zaplavena vodou, ale určité čtvrtě jsou ohraničeny magickými poli udržovanými zevnitř krystaly, jež nepustí vodu, ale každý jimi může projít. Tak se sem dostávají cizinci. Na obřích podmořských plavidlech připlouvají do přístavu napojujícím na tyto ohraničená území. A tak ašakové omezují pohyb neještěra na obchodní části, vystavěné v ryze ašackém stylu, ale nedovolí jim dorazit do míst, jako je Velký palác, vojenské kasárny či speciální knihovny. Tyto budovy sice mají vlastní malé magická pole oddělující vodu, ale dotyčný se tam musí dostat podmořskými cestami, což je skoro nemožné, pokud nejste opravdu dobrý kouzelník či člen podmořského národa.  

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode