Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Kudlančí území

Už od začátku síly kudlančí říše, byla snaha o její začlenění do magického světa. Proto se stali základem říše magické univerzity. Každé město má svojí v čele s děkanem. Ten se schází na poradách s ostatními představenými a jednají o jednotnosti národa a o takzvaných Ústavních zákonech, jež rozhodují o zákonech celé říše bez ohledu na univerzitu. Děkani jsou voleni magickým koncíliem daného okresu, kdy se sejdou veškeří mistři, jež vystudovali na dané univerzitě a volí svého zástupce. Je nepsaným pravidlem, že musí jít o kudlanku. Děkan je vždy celoživotní a má stoprocentní pravomoci. Samotné university mají vlastní zákony a pravidla. Jsou tvořeny systémem děkan-proděkan-rektor, jež byli popsány v dřívější knize.  Díky tomu, že je vše podřízeno na určitém území univerzitě, má daná univerzita plné právo rozhodovat v okolním území jako svrchovaný stát. Hlavním orgánem je zde magický senát. Ten se skládá od učitelů až po děkana. Tato instituce dosazuje veškeré hlavní úředníky do svých funkcí, mimo vyučujících, jež jsou plně v pravomoci děkana. Úřad je zde celoživotní a v případě, že někdo zemře, bere se za automatické přijmout dalšího, jež je na seznamu. Jen málokdy se někdo přeskočí a to jen z důvodu jeho nevhodnosti na tuto pozici, či odmítnutí nabídky danou kudlankou. Samotné úřady jsou soběstačné a není zde žádný orgán, jenž by je kontroloval. Jen někdy si děkan objedná někoho z jiné univerzity, aby prozkoumal činnost jeho zařízení, ale jen proto, aby zvýšil jeho efektivitu. I když zde je moc absolutní a odvolání zde skoro neexistuje, je zde korupce takřka na nulovém bodu. Poslední zvláštností jsou takzvané dceřiné univerzity. Toto označení se vžilo pro magické učeliště Centrálního kontinentu. V případě, že umře či abdikuje děkan některé magické univerzity, je poslán dopis na Kudlančí ostrovy, kde magický koncil vyšle nového ředitele. Tak zůstává stále moc nad magickým vzděláním v rukách hmyzího národa. Je pravda, že však ne vždy jde o ředitele kudlančího původu. Zde se spíše dbá, aby byl mistrem ve svém oboru a byl schopen danou instituci ovládat. University v Království světla tuto praxi postupně přebírají. Posílají dopis s doporučením kandidáta na děkana, ale toho musí schválit král.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode