Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Trpasličí říše

 Trpasličí říše je pojem zahrnující Furgas Säber, Agra Dorm, Hornolt Main a Yrgold. Jde o absolutistické monarchie, kdy vládne král. Král je daný rodem, jež je brán za neutrální a kolem něj se sjednocuje takzvaná Rada osmi vyvolených. Osmička je vůbec číslo, které provází trpaslíky všude. Král má kolem sebe osm rádců, kteří mu pomáhají spravovat říši, osm hlavních vojsk a podobně. Existuje mnoho rozčlenění. Pokud se podíváme na to nejvyšší, tak můžeme mluvit, že každý člen společnosti patří do jednoho z potomků Osmičky takzvaných větví. Každá větev se rozčleňuje na rody (příjmení) a každý rod na jednotlivé rodiny (přímá linie potomků). Každý člen rodiny má povinnost pomáhat jinému členovi téže větve. Pokud si má vybrat mezi dvěma příslušníky různých rodů, vybírá buď příslušníka svého rodu, či rodu, jemuž je jeho vlastní rod zavázán. V případě rozkolu dvou členů stejného rodu má podpořit toho výše postaveného. Tak je to u jakéhokoliv rozhodování o funkcích do důležitých úředních pozic. Pokud tedy trpaslík stojí na hiearchii rodu výše, bude mít i lepší zaměstnání. Jedinou možností, jak si zvýšit postavení je většinou dobré plnění své práce, podpora rodu, dodržování kodexu a případně vojenské či jiné zásluhy. Rozčlenění různých měst je též jiné než většina ostatních v říši. Pokud se podíváme na nejdůležitější úřady, do kterých může být trpaslík povolán, tak vždy je v radě takovéhoto úřadu osm členů a předsedá mu velmistr či velekněz daného boha, jež k úřadu připadá.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode