Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Gorilí území

Gorilí civilizace není sice vyspělá, ale stojí na dlouhém a tradičním pojetí. Celá společnost se uskupuje v organizaci zvané Kmen. Každý z kmene se považuje za člena rodiny a většinou tomu tak i je. Jde však přijmout do kmene i úplně cizí Gorilu, či v úplně výjimečných případech i člena jiné rasy. Jednotlivé kmeny obývají více vesnic. Ve vesnici nejníže postavení jsou pastevci a sběrači. Jde o základní pracovní sílu Goril, která se stará o kuroky (malé bílé dvounohé tvorečky), či hledají lišejníky a jiné jídlo na ledových stráních hor. Hlavní skupinou jsou válečníci v čele s náčelníkem. Náčelník rozhoduje o světských rozhodnutích svého národa a společně se svými válečníky chodí na lov. Náčelník je vždy nejsilnější ze všech válečníků a každý z jeho mužů má právo jej vyzvat na souboj a při výhře získat jeho místo. Samozřejmě při tom musí být účastněn šaman kmene. Šaman je asi nejzajímavější část gorilí kultury. Jde o muže, jež se učí u svého mistra magické umění. To je u tohoto velkého národa brán za dar bohů. U goril můžeme rozlišit tři stupně šamanů. Takzvaného kmenového, jež patří mezi nejlepší ze všech šamanů kmene a dlí na úpatí Holomrazu. Má za úkol posvětit každého nového šamana, takže každý adept na tento post musí dorazit k Holomrazu. Ve chvíli kdy zemře jeden z nejmocnější, tak kmen vysílá žádost, aby z vesnických šamanů byl zvolen nový kmenový šaman. Vesnický šaman má za úkol většinou pomoc náčelníkovi, aby se obyvatelé měli co nejlépe. Mluví s duchy, kouzlí a případně dohlíží na spravedlnost rozsudků. Též vykládá názory bohů a jejich přání podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Posledním nejnižším stupněm je takzvaný Poutník. Poutník je šaman, který sice přišel k Holomrazu a byl požehnán kmenovým šamanem, ale bohužel nemůže být šamanem vesnickým. Většinou jde o vyhnance, či jedince, jež ztratili svou vesnici či dokonce celý kmen. Může však jít i o gorilu, jež sice požehnání má, ale vesnice už svého šamana vlastní. Pak většinou tento jedinec čeká na smrt výše postaveného, aby zaujal jeho místo. Největší problém je, když posvěcený se dostane do konfliktu se žákem mrtvého vesnického šamana o místo. Pak se vše řeší buď rozhodnutím kmenového duchovního, anebo soubojem při svatém sezení. Svaté sezení se vždy koná za úplňku modrého měsíce. Tehdy se sejdou vesničtí šamané z určitého okolí a rokují o záležitostech bohů a případné řešení problémů mezi svými členy.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode