Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Čtyřlesí

Čtyřlesí za válek změnilo svou tvář. Kdysi elfský les dnes je silnou směskou všech národů. Celý správní celek je rozdělen na takzvané čtyři Lesy. V čele každého z nich je generál. Generál většinou je stále na cestách, aby byl ve všech částech svého panství. Tam, kde zrovna zůstává, rozhoduje o místních problémech a zjišťuje možnosti, jak pomoc svému svěřenému panství. Každý měsíc se pak čtyři velitelé sejdou a rokují o změnách. Tyto změny pak se snaží svými výnosy aplikovat. Různé lesy tedy mívají i různé zákony dány historickou podobou (posledními 100 lety). Generál je celoživotní post, a pokud zemře, tak nového volí takzvané národní shromáždění. Národní shromáždění se skládá z každého starousedlíka uznaného svým národem za dospělého (u každého národa je to jiné). Starousedlíka určuje takzvané městské/vesnické shromáždění určované již dospělými starousedlíky. O město se stará takzvaný správce. Správce je sice volen městským/vesnickým shromáždění, ale zodpovídá se přímo generálovi a dohlíží na správné plnění jeho rozkazů. Páteří říše je takzvaná Národní garda. Jde o vojenskou organizaci strážící zákon. Je oddělená od správního aparátu. Každý velitel má sice povinnost poslouchat starostu, ale též má právo vyhlásit válečný stav. V případě válečného stavu se řídí vlastní úvahou a přímo podléhá jen generálovi a ten jej dosazuje a odvolává. V případě že zneužije této pravomoci, je odsouzen k smrti, takže se toto právo využívá jen minimálně či vůbec.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode