Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Zeměpis

Morvol. Planeta, na které se odehrávají dobrodružství. Každý ví, kde žije. Do roku 775 p.p.l. Je známo několik kontinentů. Hlavní (CK), který prošel největšími historickými změnami a Padlý (PK) odkud vzešli lidé. Nejsou to však veškeré kontinenty na tomto světě. Daleko na jihu existuje území roztroušených souostroví které se najívají Jižní ostrovy. Jen minimálně spolupracují s elfy na PK a národy této země jsou ještě bizardnější než všechny se kterými se setkali. Dále na západ od PK se ukrývá země, kde žijí poslední potomci skřítků, kteří sem utekli před svojí nákazou a vytvořili novou civilizaci. Nazvali nalezený kontinent Svět západu a o jejich existenci vědí jen runový skřeti. Poslední obydlenou zemí na východ od CK jsou Pláně temnoty. Místo, kde démoni bojují každý den o svůj život. Království démonů a jiných ras se propojují a žijí v politických sporech a leckdy válkách. Poslední země, které mohou být z vesmíru je na severním pólu Zmrzlá země a na jižním Nekončící ledy.  Na Centrálním kontinentu však o většině světa neví a bude trvat ještě nějaký ten čas, než za dob objevování zjistí o ostatních národech a zemích místní populace.

 

Rasy

28.04.2019 11:02

Lidé

Lidé všeobecně: Lidé vždy jsou velice dobyvačným národem, který se vždy dokázal přizpůsobit. Jsou schopni se rychle množit a naučit se, co potřebují pro přežití. Rychle upevnit své postavení, a to jak vojensky, tak i politicky. Málokdy chápou společnou kulturu a raději se snaží adaptovat své...

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode