Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Centrální kontinent

28.04.2019 22:03

Agra Dorm

Snižující se svahy hor, jejichž výška se odhaduje až na dva tisíce metrů, vypadají vedle svých bratří na východě a západě jako mladší sourozenci, kteří čekají, až vyrostou. Na první pohled by se dokonce cestovateli mohlo zdát, že jde o panenskou přírodu, kam nezavítá ani noha. Není tomu tak. Zde...
28.04.2019 22:07

Alanská poušť

Jižně od Hranic pod řekou Dlouhá se rozprostírají daleké duny písku. Obrovská poušť, je ohraničena ze severu výše zmiňovanou řekou, z východu a jihu mořem a nakonec ze západu pohořím Bajkonterl. Zde je země nikoho. Tedy ne úplně v pravém slova smyslu. Na těchto kilometrech suchého písku...
28.04.2019 22:15

Černý ostrov

Toto místo je dnes bráno jako samostatné území. Kdysi bylo neobydlené, ale dnes je sídlem pirátů a lidí, nebojících se nebezpečí. Ostrov dostal název podle černého trhu, který zde přímo bují. Pokud někdo něco potřebuje, tak stačí se dostat sem a opravdu za nějaký čas to dostane. Objednávky na...
28.04.2019 19:08

Čtyřlesí

Již od pradávna toto území mělo velice důležitý vojenskostrategický význam. Kdysi jen jeden les, ale za válek změněn na čtyři. Dnes se nazývají Velký Les, o něco jižněji Les života, východně Les krve a nejníže postavené uskupení Les utečenců. Je dobré říci, že se jedná o jednotně vypadající husté...
28.04.2019 22:00

Furgats Säbel

Nevysoké pohoří dosahující nejvýše 800 m se táhne od říčky Červená až k městu Kiarmöt. Je to velké trpasličí království, které se vyznačuje jednou velice zvláštní věcí. V nižších oblastech se zde vysazují lesy pro možnost dlouhodobé těžby pro hlavní město a taky pro jediný velký přístav...
28.04.2019 22:03

Holomráz

Nejvyšší hory se začínají tyčit nad nížinami Severských ledových ker. Tyto hory dosahují výšky až devíti tisíc metrů. Jsou skoro neproniknutelné a dostat se k nim je skoro nemožné. Přesto v  posledních letech kouzelnická univerzita v Chorku vytvořila doprostřed tohoto nehostinného...
28.04.2019 22:06

Hornolt Mail

Jižní výspa trpaslíků, tak se této říši říká. Na rozdíl od jejích severských příbuzných je to docela chudá zem. Není zde ani mnoho rudy či drahokamů, ale na druhé straně se zde vyrábějí opravdu kvalitní výrobky. Asi nejslavnější je její hlavní město Sitap. Jde o nádherný architektonický skvost...
28.04.2019 22:06

Hranice

Lesní území klidu. Tak někdo říkává dlouhému pásu lesů. Je to asi nejzapadlejší a nejklidnější země vůbec. Krajina plná hobitů, nezajímajících se o svět okolní svět. Většině nárůdku jde hlavně o dobrou úrodu v lese či na malých mýtinkách, které si upravili k obrazu svému. Je to země bez...
28.04.2019 22:13

Hvězdné moře

Hvězdné moře je oblast, která již dlouhá tisíciletí patří do správy Ašakského Císařství. Místní vládce Unaqil III. Je potomkem velkých panovníků, kteří vytvořili takzvanou Ašakskou blokádu. Již od pradávna toto území bylo potřebné pro dopravu obchodnického materiálu a je používané i dodnes. Vládce...
28.04.2019 22:04

Intarielt

Někdo jim i říká Pláže spolčení. Vznikly za dob Ašakské blokády, kdy mnoho obchodníků začalo chudnout. Tehdy se potřebovali někde utábořit. Vytvořilo se tak mnoho osad na písčité pláži, které začalo obchodovat s Ašakským císařstvím. Nejde o velká města, neboť těm tento ještěrčí národ...

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode