Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Bandorgova církev

03.05.2019 16:25

Hiearchie církve

Jak je poznatelné již z dřívějška, tak správní systém je provázán s náboženským. Je tedy bráno, že každý úředník a člověk pracující přímo pro vladaře je posvěcen bohem. Můžeme tak rozdělit církev na správní složku a náboženskou. V první jde přímo o chod státu v druhé o...
03.05.2019 16:28

Řád Antorga Bardorga

Patří mezi řády, jež vznikli na památku některých vladařů. Asi nejstarší řád má za úkol pečovat o historii jako takovou. Většina členů se stará o kroniky, zapisování minulosti a skladování nejstarších spisů. Jejich úkol není psát podle toho, co říká vladař, ale podle pravdy. Jde o jediný řád, jež...
03.05.2019 16:31

Řád Černé kosy

Řád navazuje na Smrtonoše a jde o specializovanou organizaci, jež má za úkol lovení mágů. Tento řád je přímo podřízen Kouzelnické radě, jež je vysílá na likvidace nepohodlných, či nebezpečných mágů. Jde o chladné muže, jejichž hlavní výbavou jsou kosy. Někdy se jim podle toho říká Smrtky. Nemají...
03.05.2019 16:34

Řád Filipa I. Bardorga

Filip I. byl vládce, jenž měl problémy už od začátku s řádem jeho předchůdce Antorga Bandorga. Ty sice psali oficiální texty, ale nic nedbaly na možnost ohrožení politické scény. V té době totiž existovalo ještě mnoho těch, co nesouhlasili s nastávajícím režimem. Filip I. tedy dal...
03.05.2019 16:36

Řád modré lebky

Řád vznikl jako nekromantické jednotky za válek o Val. Šlo o první ze snah podpořit jednotky z řad nemrtvých. Velice brzy se stal specializovanou skupinou, z jejíž řad vzešlo mnoho silných vojáků, jež později mělo za úkol velení. Patřit k tomuto řádu je čest, jež dává možnosti pracovat...
03.05.2019 16:37

Řád ochránkyň pravdy

Je velice zvláštní, že tyto magicky nadané jeptišky nepatří pod kouzelnickou radu, ale pod Řádovou radu. Jejich představený dbá na to, aby byli odděleny od vnějšího světa, kde studují a meditují. Většinou jde o léčitelky a exorcistky. V případě, že opat poručí, musí vyrazit do světa se...
03.05.2019 16:38

Řád sběratelů uší

Jejich vznik sahá k nejhlubším kořenům, kdy ještě lidstvo muselo bojovat proti elfům. Tento řád patřil mezi specialisty v praktikách lesního národa, kdy v případě ulovení jim uřezaly uši. Podle toho také dostaly svůj název. Později se organizace upravila a reorganizovala. Už...
03.05.2019 16:40

Řád Zlatého slunce

Velice specifický řád spadá přímo pod vladaře. Jeho původ sahá ještě před Smrtonoše, jež z něj mnoho vzali pro své účely a přímá ochranka Nekromanta měla podobné principy, jako členové tohoto uskupení. Jde o jeho osobní ochranku, jež se stará, aby byl vládce stále v pořádku. Na...
03.05.2019 16:18

Svaté písmo

Podle legend při vyhnání lidí z jejich domoviny v lesích je všichni staří bohové opustili. Byli samy v cizí zemi, kde neměli zázemí a všude okolo ostrova se rozprostíralo moře. Neviděli šanci se zachránit, a tak z nebes za jednoho rána se snesl Bandorg a přišel za svými...
03.05.2019 16:25

Svátky a obřady

Vše ohledně boha se točí kolem slunce. Svátky jsou povětšinou drženy podle pohybu oka jejich nejvyššího. Velice významnými jsou tedy slunovraty a rovnodennosti. Stejně tak i nový rok. Jde o největší oslavy každého roku, jež dávají lidem možnost si oddechnout od každodenních útrap. Dalšími svátky...

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode