Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Istrelianský příběh

Kolem let 732 až 740 po příchodu lidí exisoval ostrov jménem Arcantoria. Bylo to sopečný ostrov a jeho vznik se dauje k roku 547 před příchodem lidí.
Na tomto ostrově pokojně žily tři istrelianské rody. Magas, Karkas a Erag. Tyto rody osídlily tento ostrov již roku 716. Do této doby nebyl ostrov zasažen rukou rozumné bytosti.
Jednoho dne, konkrétně 7. postena 732, se narodil mladý Arkus Erag Markusio. Byl synem místního kněze a léčitelky. Oba ho vychovávali v lásce a z Arka se stal otcův pomocník.
Bohužel tomu nemělo být navždy. Ke konci roku 740 připlula vampírská loď a všechny bojeschopné muže během lítých bojů vampíři pobili včetně Arkova otce.
Arkus byl po odvedení do otroctví nucen nosit otcovu runu na svém krku, aby mu ho stále připomínala. Všichni zotročení istreliané sloužili pánům na ostrově Thiriam, jednom z největších v těchto mořích. Jejich služba zahrnoval též pouštění žilou.
Mnoho let hledal mladý Arkus spojence mezi stále menícími se otroky. Avšak vždy, když se něco přihodilo, nikdo ho nepodezříval. Tím se dostal až k vyšší šlechtě.
Osmého chutena roku 767 se mu konečně podařilo sjednotit všechny stoupence a při příležitosti 150 narozenin pána ostrova Thiriam. Vaeltul, pán ostrova, si smrt bohužel nezasloužil, ale nikdo nemohl tušit, že byl jedním z bratrstva odpůrců otroctví.
Po Vaeltulově smrti obsadili Arkovi stoupenci Vaelulův hrad Larkas. O tento hrad se poté táhla dvanáctiletá válka, kterou istreliané nakonec vyhráli. Během této války Arkus poznal i svou budoucí ženu Serenu Ilia Marii. Sám arkus ji vysvobodil z potápějící se otrokářské lodě.
Po válce Arkus přebral na tomto ostrově své náboženské povinnosti a žije šťasten se svou ženou a svými dvěmi dcerami do dnes.

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode