Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Svobodné lidské království

28.04.2019 15:53

Západní pobřeží patří již přes sedm set let lidem. Za dob jejich příjezdu patřilo národům jako hobiti, kentauři či skřeti, ale dnes už tomu tak není. Země od jižních hranic Velkého zimního štítu až po Průplav snů je v držení přistěhovalců ze západu. Kdysi nádherné lesy a roviny byly přetvořeny na zemědělskou oblast a kamenné lomy těženy na vytvoření velkých měst. Jen na východních hranicích existují ještě docela husté lesy, na nichž se usidlují půlelfové a jim podobní vyděděnci.

Čím více se však člověk posouvá na Západ tím pevnější a větší hradby zde jsou. Města se stávají velkoměsty s vlastními obilnými poli, kde jen málokdy se vidí vesnička nespadající pod tyto centrální správy.  Asi největšími obchodními centry jsou přístavy Forkata, Mihais, Zarles, Chork, Vinvr a v nejjihovýchodnější části, v Průplavu snů, Bilair, celně hlídající možnost plavby do Hvězdného moře. Tato obchodní města získávají přes 60% zisku z trhu, neboť jsou i největšími importéry a exportéry s Padlým kontinentem na Centrální zemi.

Ostatní velká města se zabývají hlavně zemědělskou činností, která živí právě přístavy.

Oficiálně je lidské území královstvím. Jeho vládce Savaril IV. Agarský se nechává titulovat králem, ale jeho moc je velice omezena. Má právo jakožto vládce být diplomatem zastupujícím zemi, je nejvyšším soudcem v právních sporech, může vlastnit armádu, dosazovat úředníky do důležitých funkcí, či mít ostatní práva jako šlechta. Moc má ale ve svých rukou aristokracie. Aristokratem neboli šlechticem se může nazývat jakýkoliv občan mající takzvaný list cti. Tento list zaručuje majiteli vyzývat na souboj kohokoliv, kdo jej urazí. V jiném případě, pokud to není při zásahu vojenské obranné síly, je zabití rozumné rasy bráno jako zločin (povětšinou trestán jako hrdelní). Šlechta vzniká několika způsoby. Za prvým: svazkem s vládnoucí dynastií. Za druhé: v případě uznání králem. Druhá možnost je však povětšinou vydávána jednomu člověku či jeho potomky v jedné generaci. Takto vytvořená Aristokracie dostává úřednické místo v některém z měst (též posvěcené od vladaře).   Šlechta jako jediná má povolení mít vlastní malou armádu. Počty jsou podle velikosti města a jemu podléhajícího území. Tato vojenská posádka plní i úkol stráže a ochrany pořádku. Její členové mají povolení zabíjet zločince, ale i zde se leckdy stává, že za chybu ve výkonu služby je čeká oprátka jako vrahy.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode