Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Svaté písmo

04.05.2019 08:03

Neospiritismus není klasickým náboženstvím, jako je Bandorg nebo Velký. Jde spíše o filozofický směr, jež se dnes rozrůstá hlavně mezi Morvolskou inteligencí. V ní se objevuje takzvaná pětice. Čtyři živly, plus ether neboli duše. Každý prvek světa se skládá jen z těchto prvků. Myšlení a aplikace tohoto principu se však velice liší na obou stranách oceánu. Na západě jde o ryze vědeckou formu, jež je brána jako pravda světa, jež je nepopiratelná. První se o této myšlence zmínili Emanuel Skirch a Jolomiáš Frujto v knize: Pět duší. Zaobírají se podstatou jednotlivých prvků a jejich rozdělení. Určitá rovnováha, či nerovnováha prvků má za následek určité vlastnosti. Na těchto myšlenkách vznikla novodobá alchymie (přibližující se chemii), základy magických věd a některé léčitelské praktiky. Dá se říci, že touto filozofií se řídí většina kudlančích univerzit na Centrálním kontinentu a nepřijmutí náboženství za vlastní blokuje možnost udělat arcimistrovské zkoušky na jejich fakultách. Jde však o přijmutí existence světa a jeho fungování. Osud neexistuje, neboť každá osoba jej vytváří. Situace se však změnila, když přišlo myšlení o neospiritismu z Padlého kontinentu. I zde kudlanky přebrali myšlení o pěti živlech (tentokráte dílo od Guozhi Baua Teorie o pěti živlech), ale silně jej ovlivnila kniha od Augui Mana: O rovnováze světa a vesmíru. Tento spisovatel nepopíral existenci pěti živlů a jejich tvoření všeho živého i neživého, či vytváření vlastností, ale zaobírá se i vznikem vesmíru a důsledkem rovnováhy při jeho vzniku. Říká: „Pokud na začátku byla rovnováha živlů, muselo něco ony živly narušit. Narušení může přijít buď vznikem nového: můžete tedy jít spojením čtyř živlů v pátý ether, nebo působením živlů samotných. První myšlenka nás přivádí na otázku, který ze živlů byl první, druhý dává otázku, jestli živly samotné, neměli vlastní rozum.“ Toto tvrzení mělo za následek například vznik jednotlivým řádům, které budou popsány níže. Po několika pasážích se však dostává k zajímavé úvaze. „Pokud se vesmír rozdělil na základě nějaké akce, vytvořil reakci. Reakce znamená, že se vytvoří změna a změna má za následek změny další – tudíž vývoj. Pokud se však budeme držet doslovně těchto reakcí, tak vznik ras, války, jednotlivá náboženství i samotná mysl není dílem boha a nás samotných, ale jen jako výsledek základního narušení sil.“ Toto tvrzení mělo neobyčejné následky, neboť přijetí díla znamenalo přijetí i toho, že osud je věc daná. Proto se po příchodu lidí z Padlého kontinentu rozdělilo náboženství na východní: Neuznávající knihu Augui Mana a západní, jež přebrala myšlenky a aplikovala je na již zažité myšlení.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode