Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Půlelfové

28.04.2019 11:14

Půlelfové obecně:

Půlelfové nepatří ani do elfí říše a ani do lidské. Svou tělesnou konstrukcí se často podobají lidem. Vzhledově se můžou geny obou národů propojit dvojím způsobem. Prvním z nich jsou tmavé vlasy a špičaté uši nebo opak blonďaté a světlé vlasy a bez špičatých uší. Pokud je v případě rodu nějaký trpaslík, tak se zde projevují i zrzavá barva a špičaté uši. Tento národ nemívá nikdy svou vlastní kulturu, a tak vždy přebírá místní zvyky, náboženství a tradice, aby se co nejlépe sžili s okolím a co nejméně vyčníval jejich poloviční původ.

 

Půlelfové Svobodná lidská království:

Díky válkám se Čtyřlesím je postoj k tomuto národu dost rozdílný. Na pobřeží jde o velice vystrkovanou a malou komunitou, ale čím více se jde na západ, tím více se objevují příslušníci rasy a čím dál více jsou přijímáni mezi běžným obyvatelstvem. I tak si zvykly určitým způsobem maskovat svůj vzhled. Obarvují si vlasy na černo či zakrývají přirozeně své uši za šátky, či pod klobouky, aby byly co nejvíce splynuly. Hodně jejich povaha je podobná lidem a s tím i přichází jejich náboženství. Oblíbená je víra ve Velkého a Bandorga. Jen u některých přichází víra k Urgata či případně ke staré myšlence Matky Přírody.

 

 

Půlelfové Padlý kontinent:

Jestli někde jsou půlelfové bráni špatně, tak na Padlém kontinentě. Zde jsou díky tisíciletým válkám největší póvl, který může existovat mezi občany. Být takovýmto členem znamená nedostat dobrou práci či být ustrkován místními strážnými složkami. Proto se snaží hodně schovávat svůj elfí původ. Barví si vlasy na černo či si dokonce pilují uši. I tak se jim často nedaří zatajit, kdo jsou, a proto se uchylují k podsvětí. Bývají často nedůvěřivý a záludní. Ne ze zlého úmyslu, ale spíše z opatrnosti, aby se jim nic nestalo. Nevyhledávají bohatství, neboť mají strach, že by jim bylo ukradeno. Nejdůležitější pro ně bývají přátelé, kterých si váží a často jsou ochotni pro ně i obětovat život. Náboženství většinou si nechávají víru v Bandorga. V případě snahy o určité buřičství pak se přiklání k Matce Přírodě či Urgatovi

 

Půlelfové Čtyřlesí:

Nepatří sem jen Čtyřlesí, ale například i Půllání či Intariel. Tyto půlelfové se narodili již do svobodného světa, který se snažil nový přístup k životu přijmout. Právě proto se nebojí na rozdíl od jiných své já schovávat pod čepici, ale svůj původ dávají vidět a nestydí se za něj. Díky polovičnímu zázemí obou rodů jsou vynikajícími diplomaty orientujícími se mezi dvě rasy a v jejich kultuře. Často tak pracují jako překladatelé, vyjednavači a obchodníci. Odívají se do veselých barev většinou laděné do zelené a modré. Též nosí i bohatší oblečení vyšívané a zdobené různými drahými kovy, kdy dávají na odiv svoje bohatství. Jejich náboženství se často odráží od zvyků jejich rodin takže bývají věřící Matky Přírody, Velkého nebo Bandorga.

 

Půlelfové Černý ostrov:

Pokud někdo opravdu je hrdý na svou odlišnost, tak jsou to půlelfové z Černých ostrovů. Na pirátském území mezi drsnými hochy si vytvořili vlastní identitu mezi touto komunitou. Milují zářivé barvy, drahé až kýčovité šperky, bizarní účesy. Podobně jako elfové z Jeil Fiaras bývají bohémové s různě barevnými vlasy, a to i několika druhů. Nepijí však víno, jak to bývá u jejich šikmouchých předků, ale spíše tvrdý alkohol. Milují rvačky výzvy a dokazují pokaždé, že jejich dvojitý původ není nevýhodou, ale výhodou, která z nich dělá něco lepšího, než čistokrevní rodiče.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode