Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Faint Will

28.04.2019 12:47

Jinými označován za Ráj lidstva. Lidé si toto rovné území hlídají jako oko v hlavě. Je zvláštní, že za celou dobu nevzniklo na této ploše žádné větší město. Po cestě narazíme na spousty vísek a selských staveb, dodávající daně v podobě plodin. Povětšinou se nevyváží nic jiného než jídlo a to za dost velké peníze. Faint Will je dokonale soběstačné natolik, že by mohlo mít i vlastní samosprávu. Nikdy to však místní obyvatelné nevyžadovali. Prvním důvodem byla neexistence armády. Dokonce ani domoobrana není nijak schopná, neboť území je přirozeně chráněno z jihovýchodu Kouzelnou řekou (Magic Afon) a ze západu Rybí řekou (Pysgot Afon). Celé pásmo pak uzavírá z jihu Oteliánský val. Druhou, mnohem důležitější příčinou nevytvoření samostatnosti, je politická moc. Již první panovníci věděli, že kdo ovládá Faint Will ovládá i trůn. Každá vesnička dostala právo volit si svého starostu (na rozdíl od měst, kde to dělá král), ten však musí být uznán trůnem za spolehlivého a jen párkrát se stalo, že nebyl uznán. Tento zvolený zástupce drží v rukou moc podobnou jako u městských konšelů. Stejně tak mají vesničky mnohá práva měst jako například trhy, popravy, vařit pivo či razit mince. Jediné právo, které jim vladař neuznal, je postavit si hradby. Díky těmto pravomocím však není zemědělská oblast pod žádným šlechticem a neexistuje zde žádná buřičská revolta

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode