Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Dindir

03.05.2019 15:52

Tato nevelká koule rozpálená do ruda obíhá kolem Slunce opravdu velkou rychlostí. Na nebi je vidět jako malá hvězdička nejvíce viditelná hlavně v blízkosti velkého obra když zapadá. Stala se proto patronkou úrody. Málokdo si uvědomuje, že na ní žádná úroda být nemůže, ale je nejblíže ochránci vody, takže je to logické. Označuje se jako víla dohlížející na zrání. Většina farmářů ji dobře zná a amatérským pozorováním odhadují velikost budoucí úrody (o což se snaží i astrologové).

Viova bývala mnohem větší. Díky svojí blízkosti k rozpálenému tělesu se však rozpadá. Za pár milionů let již nebude existovat vůbec.

Jednou za rok se koná oslava na počest Viovy (6.-12. svatena), při kterém se schází všichni farmáři. Přinesou ze svých domovů Ikaku, červenou bylinu, jež pálí, aby přilákali víly. Většinou se tak stane a jsou skrz magické bytosti předávána proroctví na další rok. Tato bylina má ve skutečnosti velké halucinogenní účinky. Ty fungují i na blízké víly, které se přiblíží a rejdí s lidmi. Někdy se však stane, že vůně přiláká i silnějšího démona. Účinky nebývají dezorientační, ale u některých stvoření zvyšují agresi a touhu po krvi.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode