Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Brána

03.05.2019 16:12

Poslední nalezenou planetou je právě tato koule. Rok před tím, než byla objevena, bylo řečeno, že se otevře brána démonů a všichni budou muset bojovat o své životy. Proroctví se vyplnilo a den před připlutím lodi objevili astronomové na nočním nebi tento útvar. Nazvali jej Branou démonů, neboť právě ona propustí největší kalamitu všech dob. A podle některých se tak stalo. Od té doby všichni vědí, že pokud bude stále na nebi, svět nebude v bezpečí. A čím více bude zářit, tím více bude svět v nesnázích. Až zasvítí celá, tak vše padne. Možná proto kolem ní krouží dvanáct měsíců. Jiná pověst praví, že když se poprvé otevřela, přihlásil se jeden od každého národa, aby pohromu zastavili. Bohové je vzali na nebe a jejich silou zapečetili brány. To oni pekelný vchod hlídají, dokud neprolomí zlo jejich sílu. Planeta je podle pozorovatelů skoro nehybná. Jeden její oběh trvá hodně dlouho. Asi tak desetkrát déle než u Laukarda než se otočí kolem Slunce

Jistěže planeta není branou démonů. Je to temně černý kus kamene, otáčející se kolem Slunce. Na druhé straně soustavy je vidět druhá hvězda osvětlující tuto planetu. Díky blízkosti svítícího tělesa vypadá jako by toto těleso bylo dveřmi do jiného světa. Planeta se teď na několik tisíc let dostala do stínu hvězdy a tak utvořilo před příchodem lidí zvláštní uskupení, které se neuvidí ještě hodně dlouho.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode