Chceš fantasy jen číst?? Ne, ty v ní chceš být!

Ašatská architektura

03.05.2019 15:41

Tato oddělená skupina byla vždy jinačí, než ty ostatní. Držela si vlastní kulturu bez ohledu na jiné rasy. Celkově můžeme mluvit o takzvaných dvou slohách: Klasického a cizáckého. V případě prvního slohu můžeme mluvit o dvou rozdílných vzhledech a to císařského a hlavního směru. Klasický sloh je viděn často ve městech pod mořem. Je o nízké budovy s minimem kruhových oken a plochými střechami. Snaha je i o označení adres. Bohužel díky jejich označování barvami názvům nikdo mimo ašaků nerozumí. Pro lepší viditelnost adres je většinou využívána šedá či nazelenalá barva. Proto leckdy chybí v adrese písmena psaná zeleným odstínem. Vznikají tak velice zajímavé názvy. Hlavní rozdíl mezi císařským směrem a hlavním je v umístění budov. V případě klasického se velice dbá na barvy a vůbec předměty, které může voda odnést. Často jsou okna a dveře v případě potřeby vytvořena tak, aby byla vzduchotěsná. Bývají tedy často ze železa a uvnitř se svítí zvláštními krystaly vložnými do stěny a svítících jako malá lampička podobně jako u elfů. Většinou tyto čtvrti jsou bráněny magickou bariérou, jež nedovoluje do města pustit vodu. Může se zde tak ašak pohybovat jako nad vodou. I tak v každém domě bývá takzvaná podvodní místnost, jež je upravena pro pohodlné spaní a odpočívání tohoto tvora. Některé chudší domy dokonce bývají ve sklepě a kolem něj není žádná stavba. Vznikají tak zvláštní ašatská „ghetta“ kde členové tohoto národa rokují. Císařský styl je o trochu rozdílnější. Většinou jde o budovy mimo hlavní portal. Budovy nejsou honosné barvou či materiálem, ale rytinami. Mezi nejslavnější patří císařský palác ve Wavai. Takovéto důležité budovy mají kopulovitý tvar, jen některé místnosti jsou „odvodněné“ a magická pole jsou určena jen pro určité vnitřní části. Pro cizince je tedy velice těžké se tam dostat. Klasický styl je nádherný i díky osvětlení. Nad hlavami všech se tyčí obrovské krychle plné energie dodávající svou sílu polím okolo metropolí. Jsou jejich sluncem s příslibem mít podobný život jako národy nahoře. Cizácký styl vznikl při odchodu ašaků z Hvězdného moře a je běžný v přístavních městech. Tato uzavřená komunita se velice snažila v přímořských částech měst napodobit svůj domov. Pod mořskou hladinou tedy vznikli zvláštní vykopané stavby různých tvarů mající kulatá okna bez dveří. Dveře povětšinou nahrazuje látka. Barvy i adresa chybí. Hlavní dominantou bývají schody na hladinu či cesty do středu města. Často se stává, že v kanalizacích se objevují ašatské značky označující ulice měst nad nimi. Jsou to chudá sídla, s jedinou dominantou a to velkých chrámem Sonkryla připomínající svým tvarem chobotnici a vytesaný tak, aby každému příchozímu bylo jasné, že jde o půdu svatou.

 

Dračí doupě Immanis Plzeň

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode